Photo
Wicker Chair, Ushers Ferry, Cedar Rapids, Iowa

Wicker Chair, Ushers Ferry, Cedar Rapids, Iowa

Photo
Orange Wall, Cedar Rapids, Iowa

Orange Wall, Cedar Rapids, Iowa

Photo
Czech Village, Cedar Rapids, Iowa

Czech Village, Cedar Rapids, Iowa

Photo
Maple Leaves, near the Cedar Rivers, Iowa

Maple Leaves, near the Cedar Rivers, Iowa

Photo
Maples, Ellis Road, Cedar Rapids, Iowa

Maples, Ellis Road, Cedar Rapids, Iowa

Photo
Bike Rack, Cedar Rapids, Iowa

Bike Rack, Cedar Rapids, Iowa

Photo
Facade, Czech Village, Cedar Rapids, Iowa

Facade, Czech Village, Cedar Rapids, Iowa

Photo
Iowa Corn

Iowa Corn

Photo
Downtown Cedar Rapids, Iowa

Downtown Cedar Rapids, Iowa

Photo
Morgan Creek Park, Cedar Rapids, Iowa

Morgan Creek Park, Cedar Rapids, Iowa